Tranh trừu tượng Vui xuân

Tranh trừu tượng Vui xuân

Regular price
12.000.000₫
Sale price
12.000.000₫
Shipping calculated at checkout.

You can PLACE A BID, or CHAT with us (Facebook, Zalo, WhatsApp) if you are interested in this product.

Bạn có thể ĐẤU GIÁ TRỰC TUYẾN, hoặc CHAT với chúng tôi (Facebook, Zalo, WhatsApp) nếu bạn quan tâm tác phẩm này.

Tranh chân dung Vui xuân. Đã bao gồm khung tranh và vận chuyển trong nước.
40x50cm - acrylic canvas - 2022.
The Tranh trừu tượng Vui xuân is the yin, to your yang. You've found what you're looking for.

Inventory Last Updated: Sep 25, 2023
DMCA.com Protection Status