Tranh truyền thần chì than A1
Tranh truyền thần chì than A1
Tranh truyền thần chì than A1

Tranh truyền thần chì than A1

Regular price
3.850.000₫
Sale price
3.850.000₫
Shipping calculated at checkout.

You can PLACE A BID, or CHAT with us (Facebook, Zalo, WhatsApp) if you are interested in this product.

Bạn có thể ĐẤU GIÁ TRỰC TUYẾN, hoặc CHAT với chúng tôi (Facebook, Zalo, WhatsApp) nếu bạn quan tâm tác phẩm này.

Tranh truyền thần chì than A1: từ 1-5 người.


Khách hàng sẽ đặt cọc trước 50% giá trị tranh. Đây là giá vẽ chân dung một người,nếu khách muốn vẽ từ hai người chung một tranh thì vui lòng thanh toán thêm 50% giá ban đầu.

Tranh chưa có khung, miễn phí ship toàn quốc.

Tranh mẫu do họa sĩ cung cấp, TGHH không chịu trách nhiệm về bản quyền và sẽ gỡ tranh khi có yêu cầu.

The Tranh truyền thần chì than A1 destined to impress, and priced at only 3.850.000₫, for a limited time.

Inventory Last Updated: Dec 01, 2023
DMCA.com Protection Status