Tranh sơn mài Trong vườn nhà

Tranh sơn mài Trong vườn nhà

Regular price
25.000.000₫
Sale price
25.000.000₫
Shipping calculated at checkout.

You can PLACE A BID, or CHAT with us (Facebook, Zalo, WhatsApp) if you are interested in this product.

Bạn có thể ĐẤU GIÁ TRỰC TUYẾN, hoặc CHAT với chúng tôi (Facebook, Zalo, WhatsApp) nếu bạn quan tâm tác phẩm này.

Tác phẩm Tranh sơn mài Trong vườn nhà.
90x60cm
Sơn mài
The Tranh sơn mài Trong vườn nhà is evocative, to say the least, but that's why you're drawn to it in the first place.

Inventory Last Updated: Oct 02, 2023

Extra Information

CHẤT LIỆU Lacquer (sơn mài)
CHIỀU CAO (HEIGHT) IN CM 90
CHIỀU RỘNG (WIDTH) IN CM 60
NĂM SÁNG TÁC 2022
DMCA.com Protection Status