Gói VIP 2A

Gói VIP 2A

Regular price
1.500.000₫
Sale price
500.000₫
Shipping calculated at checkout.

You can PLACE A BID, CHAT with us (Facebook, Zalo, WhatsApp), or FILL in FORM below if you are interested in this product.

Bạn có thể ĐẤU GIÁ TRỰC TUYẾN, CHAT với chúng tôi (Facebook, Zalo, WhatsApp), hoặc ĐIỀN THÔNG TIN dưới đây nếu bạn quan tâm tác phẩm này.

Dịch vụ triển lãm mỹ thuật trực tuyến trên website

Nhằm đáp ứng nhu cầu của các Họa sĩ  Nhà sưu tập về việc giới thiệu tranh do họa sĩ tự sáng tác và bộ sưu tập của các Nhà sưu tập, Thế giới Hội họa trân trọng giới thiệu gói dịch vụ triển lãm mỹ thuật trực tuyến trên website như sau:

- Gói VIP 1A & 1B: 2 vị trí quảng cáo là mục riêng tại trang chính.

- Gói VIP 2A, 2B & 2C: 3 vị trí quảng cáo hình ảnh có đường link tại trang chính.

- Gói 3A, 3B, 3C & 3D: 4 vị trí quảng cáo tại Menu trang chính, mục Triển lãm mỹ thuật trực tuyến.

Gói dịch vụ bao gồm những gì? Hướng dẫn liên quan

Thông tin chi tiết của từng gói dịch vụ như trong mục sản phẩm chi tiết, bao gồm những tính năng sau:

- Mỗi phòng triển lãm 3D cho phép Họa sĩ, Nhà sưu tập giới thiệu tối đa 25 tác phẩm/tháng. Thời gian đăng 1 tháng kể từ ngày đăng, ví dụ bắt đầu từ ngày 15 tháng này và kết thúc vào ngày 14 tháng kế tiếp. Thời gian chuẩn bị tối thiểu 1 tuần, tối đa 3 tuần.

- Trường hợp quý khách có nhu cầu đăng nhiều tác phẩm hơn trong cùng 1 triển lãm, vui lòng mua kết hợp 2 hoặc nhiều gói dịch vụ khác nhau.

- Tranh đăng lên triển lãm cần có dung lượng từ 500Kb - 5Mb và nhỏ hơn 5000x5000 pixels. Kích thước chiều rộng tối ưu của file hình là 1900 pixels. Hình ảnh tranh không có khung.

- Quý khách có thể gửi video giới thiệu tác phẩm cho TGHH để đăng kèm với tranh. Đồng thời, thông qua hình thức triển lãm mỹ thuật trực tuyến, quý khách có thể sử dụng dịch vụ của TGHH để thực hiện việc chuyển nhượng các tác phẩm theo hình thức chuyển nhượng thông thường hoặc hình thức đấu giá trực tuyến

- Quý khách có thể lựa chọn 1 trong số 14 mẫu phòng triển lãm như dưới đây trước khi TGHH tiến hành các bước treo tranh cho triển lãm, và không được thay đổi phương án phòng triển lãm sau khi đã thông báo đến TGHH.

Các mẫu phòng tranh 3D dùng cho triển lãm mỹ thuật trực tuyến

 Các mẫu phòng tranh 3D dùng cho triển lãm mỹ thuật trực tuyến

The Gói VIP 2A destined to impress, and priced at only 500.000₫, for a limited time.

Inventory Last Updated: Jul 18, 2024
DMCA.com Protection Status