Tranh chân dung sơn mài "Nét xưa"

Tranh chân dung sơn mài "Nét xưa"

Regular price
0₫
Sale price
0₫
Shipping calculated at checkout.

You can PLACE A BID, CHAT with us (Facebook, Zalo, WhatsApp), or FILL in FORM below if you are interested in this product.

Bạn có thể ĐẤU GIÁ TRỰC TUYẾN, CHAT với chúng tôi (Facebook, Zalo, WhatsApp), hoặc ĐIỀN THÔNG TIN dưới đây nếu bạn quan tâm tác phẩm này.

Tranh chân dung sơn mài "Nét xưa" - tbu

TP: Nét xưa - sơn mài 60x90cm

Họa sĩ Vũ Đình Lương

The Tranh chân dung sơn mài "Nét xưa" is evocative, to say the least, but that's why you're drawn to it in the first place.

Inventory Last Updated: Dec 03, 2023
DMCA.com Protection Status