Tĩnh vật hoa

Tĩnh vật hoa

Regular price
3.000.000₫
Sale price
2.400.000₫
Shipping calculated at checkout.

You can PLACE A BID, CHAT with us (Facebook, Zalo, WhatsApp), or FILL in FORM below if you are interested in this product.

Bạn có thể ĐẤU GIÁ TRỰC TUYẾN, CHAT với chúng tôi (Facebook, Zalo, WhatsApp), hoặc ĐIỀN THÔNG TIN dưới đây nếu bạn quan tâm tác phẩm này.

Chất liệu sơn dầu trên toan
Kích thước 17x25  cm
có khung
năm sáng tác 2021

Họa sĩ Phạm Hồng Hạnh

The Tĩnh vật hoa is the product you didn't think you need, but once you have it, something you won't want to live without.

Inventory Last Updated: May 28, 2024
DMCA.com Protection Status