Bàn trang điểm

Bàn trang điểm

Regular price
6.000.000₫
Sale price
5.000.000₫
Shipping calculated at checkout.

You can PLACE A BID, CHAT with us (Facebook, Zalo, WhatsApp), or FILL in FORM below if you are interested in this product.

Bạn có thể ĐẤU GIÁ TRỰC TUYẾN, CHAT với chúng tôi (Facebook, Zalo, WhatsApp), hoặc ĐIỀN THÔNG TIN dưới đây nếu bạn quan tâm tác phẩm này.

Chât liệu: sơn dầu trên toan
Kích thước: 40x60cm
Năm sáng tác: 2021
The Bàn trang điểm is evocative, to say the least, but that's why you're drawn to it in the first place.

Inventory Last Updated: Mar 26, 2023
DMCA.com Protection Status