“Bên thềm”

“Bên thềm”

Regular price
0₫
Sale price
0₫
Shipping calculated at checkout.

You can PLACE A BID, CHAT with us (Facebook, Zalo, WhatsApp), or FILL in FORM below if you are interested in this product.

Bạn có thể ĐẤU GIÁ TRỰC TUYẾN, CHAT với chúng tôi (Facebook, Zalo, WhatsApp), hoặc ĐIỀN THÔNG TIN dưới đây nếu bạn quan tâm tác phẩm này.

Tên tác phẩm: “Bên thềm”
Kích thước: Vóc tròn đường kính 20 cm
Chất liệu: Sơn mài trên vóc
Tác giả: Nguyễn Giang
Năm sáng tác: 2021
Tình trạng khung: tác phẩm chưa kèm khung
Every product is unique, just like you. If you're looking for a product that fits the mold of your life, the “Bên thềm” is for you.

Inventory Last Updated: May 28, 2024

Extra Information

CHẤT LIỆU Others (chất liệu, vật liệu khác)
DMCA.com Protection Status