Đêm Đông 03

Đêm Đông 03

Regular price
15.000.000₫
Sale price
15.000.000₫
Shipping calculated at checkout.

You can PLACE A BID, CHAT with us (Facebook, Zalo, WhatsApp), or FILL in FORM below if you are interested in this product.

Bạn có thể ĐẤU GIÁ TRỰC TUYẾN, CHAT với chúng tôi (Facebook, Zalo, WhatsApp), hoặc ĐIỀN THÔNG TIN dưới đây nếu bạn quan tâm tác phẩm này.

Tác phẩm Đêm Đông 03
Chất liệu Acrylic trên canvas
Kích thước: 120x90cm
Năm sáng tác: 2021
The Đêm Đông 03 is evocative, to say the least, but that's why you're drawn to it in the first place.

Inventory Last Updated: Mar 26, 2023
DMCA.com Protection Status