Hai Cảm Xúc
Hai Cảm Xúc
Hai Cảm Xúc

Hai Cảm Xúc

Regular price
2.800.000₫
Sale price
2.800.000₫
Shipping calculated at checkout.

You can PLACE A BID, CHAT with us (Facebook, Zalo, WhatsApp), or FILL in FORM below if you are interested in this product.

Bạn có thể ĐẤU GIÁ TRỰC TUYẾN, CHAT với chúng tôi (Facebook, Zalo, WhatsApp), hoặc ĐIỀN THÔNG TIN dưới đây nếu bạn quan tâm tác phẩm này.

Bức Tranh được lấy ý tưởng từ những cảm xúc và trạng thái cơ bản trong tự nhiên mà trong đó còn có cả con 'người'!

Đó là những cảm xúc vui và buồn, những trạng thái điềm tĩnh và nóng nảy, yên lặng và sôi nỗi. Những điều đó đã được phát hoạ lại qua những nét vẽ và sự tương phản của màu sắc điều đó sẽ được tái hiện rõ hơn khi được chiêm ngưỡng một cách trực 

The Hai Cảm Xúc is the yin, to your yang. You've found what you're looking for.

Inventory Last Updated: Jul 18, 2024
DMCA.com Protection Status