Sen tháng ba

Sen tháng ba

Regular price
8.000.000₫
Sale price
8.000.000₫
Shipping calculated at checkout.

You can PLACE A BID, CHAT with us (Facebook, Zalo, WhatsApp), or FILL in FORM below if you are interested in this product.

Bạn có thể ĐẤU GIÁ TRỰC TUYẾN, CHAT với chúng tôi (Facebook, Zalo, WhatsApp), hoặc ĐIỀN THÔNG TIN dưới đây nếu bạn quan tâm tác phẩm này.

TP: Sen tháng ba
CL: Sơn dầu
KT: 0.54m x 0.40m
ST: Năm 2021
TG: Lê Hoàng

The Sen tháng ba is evocative, to say the least, but that's why you're drawn to it in the first place.

Inventory Last Updated: Mar 26, 2023
DMCA.com Protection Status