Tranh Đàn Trâu

Tranh Đàn Trâu

Regular price
10.000.000₫
Sale price
10.000.000₫
Shipping calculated at checkout.

You can PLACE A BID, CHAT with us (Facebook, Zalo, WhatsApp), or FILL in FORM below if you are interested in this product.

Bạn có thể ĐẤU GIÁ TRỰC TUYẾN, CHAT với chúng tôi (Facebook, Zalo, WhatsApp), hoặc ĐIỀN THÔNG TIN dưới đây nếu bạn quan tâm tác phẩm này.

Chất liệu cà phê màu tổng hợp Kim tuyến
Kích thước 60x82cm
Năm st 2021
Tác phẩm này nằm trong bộ tranh sung túc  Tân Sửu 2021
Imagine if you could be satisfied and content with your purchase. That can very much be your reality with the Tranh Đàn Trâu.

Inventory Last Updated: Dec 01, 2023
DMCA.com Protection Status