Hà Nội Xưa

Hà Nội Xưa

Regular price
0₫
Sale price
0₫
Shipping calculated at checkout.

You can PLACE A BID, CHAT with us (Facebook, Zalo, WhatsApp), or FILL in FORM below if you are interested in this product.

Bạn có thể ĐẤU GIÁ TRỰC TUYẾN, CHAT với chúng tôi (Facebook, Zalo, WhatsApp), hoặc ĐIỀN THÔNG TIN dưới đây nếu bạn quan tâm tác phẩm này.

Tên tác phẩm:”Hà Nội Xưa”
Kích thước: 25 x 49 cm
Chất liệu: in Collagraph trên giấy
Tác giả: Đỗ Hoàng Anh
Năm sáng tác: 2020.
Tình trạng khung: chưa gồm khung
On the fence about this Hà Nội Xưa? Don't be. Let our satisfaction guarantee address your concerns.

Inventory Last Updated: Dec 03, 2023

Extra Information

CHẤT LIỆU Others (chất liệu, vật liệu khác)
CHIỀU CAO (HEIGHT) IN CM 25
CHIỀU RỘNG (WIDTH) IN CM 49
NĂM SÁNG TÁC 2020
DMCA.com Protection Status