Tranh sơn mài Em gái vùng cao

Tranh sơn mài Em gái vùng cao

Regular price
25.000.000₫
Sale price
25.000.000₫
Shipping calculated at checkout.

You can PLACE A BID, or CHAT with us (Facebook, Zalo, WhatsApp) if you are interested in this product.

Bạn có thể ĐẤU GIÁ TRỰC TUYẾN, hoặc CHAT với chúng tôi (Facebook, Zalo, WhatsApp) nếu bạn quan tâm tác phẩm này.

Tranh sơn mài Em gái vùng cao, thông tin như dưới đây.
The Tranh sơn mài Em gái vùng cao is the product you didn't think you need, but once you have it, something you won't want to live without.

Inventory Last Updated: Dec 01, 2023

Extra Information

CHẤT LIỆU Lacquer (sơn mài)
CHIỀU CAO (HEIGHT) IN CM 90
CHIỀU RỘNG (WIDTH) IN CM 60
NĂM SÁNG TÁC 2022
DMCA.com Protection Status