Thư mời hợp tác

Kính gửi các Họa sỹ,

Với mong muốn đưa tác phẩm của các Họa sỹ Việt Nam đến với công chúng trong và ngoài nước, Thế giới Hội họa rất mong hợp tác với quý Họa sỹ Việt Nam trong và ngoài nước. Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm quảng cáo cho các tác phẩm của quý Họa sỹ, đồng thời nhận tác phẩm tại các địa điểm Sài Gòn và Hà Nội, vận chuyển và giao tranh đến tận tay cho khách hàng, với mức chi phí và lợi nhuận hợp lý theo mặt bằng chung của thị trường.

Thế giới Hội họa mong muốn bảo vệ tác quyền của Họa sỹ, vì vậy Thế giới Hội họa chỉ nhận mua sản phẩm của chính Họa sỹ vẽ. Trường hợp khách hàng yêu cầu tranh sao chép của tranh gốc, Thế giới Hội họa cũng chỉ nhận sao chép lại bởi chính tác giả, với số lượng giới hạn nhất định là 20 bức tranh sao chép bởi chính tác giả cho cùng 1 tác phẩm. 

Thế giới Hội họa không chịu trách nhiệm về việc tranh chấp quyền  tác giả của các tác phẩm giữa các Họa sỹ, và có quyền từ chối mua tranh của Họa sỹ trường hợp có sự tranh chấp về tác quyền.

Về phía Thế giới Hội họa, chúng tôi xin phép quảng cáo các tác phẩm đã được chính các Họa sỹ đăng dưới hình thức công khai (public) tại các trang nghệ thuật, trang mạng xã hội hay trang cá nhân của Họa sỹ. Đồng thời Thế giới Hội họa cũng ghi rõ việc trang web quảng cáo bức tranh không có nghĩa là chúng tôi đã sở hữu hay rao bán bức tranh, cho đến khi có sự đồng ý chính thức từ phía tác giả.

Quý Họa sỹ vui lòng liên hệ với Thế giới Hội họa để biết thêm thông tin chi tiết.

Trân trọng!

Thế giới Hội họa