Chính sách bảo mật - Privacy Policy

CHÚNG TÔI QUAN TÂM ĐẾN QUYỀN ĐƯỢC BẢO MẬT CỦA KHÁCH HÀNG

Thế giới Hội họa - bao gồm các thương hiệu PaintedbyArtists.com và TattooTops.com (Đăng ký kinh doanh tại TP. HCM, Việt Nam, có chi nhánh tại Katy, TX), bao gồm các diễn đạt khác nhau như "Thế giới Hội Họa" - “Painted by Artists” cũng như "Tattoo Tops" hoặc "P'Art", cam kết tôn trọng quyền bảo mật thông tin khách hàng và thực hiện chính sách bảo mật thông tin khách hàng, tuân thủ các luật bảo mật  hiện hành. Chính sách bảo mật sau đây sẽ miêu tả cách thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng của Thế giới Hội họa. Thông tin cá nhân được hiểu là thông tin liên quan đến bạn hoặc chủ thể có danh tính. 

 

WE CARE ABOUT YOUR PRIVACY

Thế giới Hội họa, including other brandnames PaintedbyArtists.com and also TattooTops.com (Registered in HCMCity, S.R. Vietnam, and has branch at Katy, TX), including its affiliates ("Thế giới Hội Họa" (in Vietnamese) - “Painted by Artists” or is also "Tattoo Tops" or "P'Art"), is committed to respect user's privacy ("User") and to comply with applicable data protection and privacy laws. This privacy policy (“Policy”) describes how we collect and use personal data where Thế giới Hội họa - Painted by Artists or Tattoo Tops is the data controller or where we refer to the applicability of this Policy. “Personal data” means information relating to you or another identifiable individual.

Nếu bạn chưa đồng ý với Chính sách này, vui lòng không sử dụng sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi Thế giới Hội họa - Painted by Artists hoặc Tattoo Tops bằng thông tin cá nhân của bạn.

If you do not agree with this Policy, do not use our products and services or provide Thế giới Hội họa - Painted by Artists or Tattoo Tops with your personal data.

1. Thế giới Hội họa thu thập thông tin gì?

- Thông tin để xác định danh tính cá nhân

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân xác định danh tính của bạn khi bạn mua hàng, hoặc đăng ký tìm hiểu sản phẩm của Thế giới Hội họa, tham gia vào các chiến dịch quảng cáo, nghiên cứu thị trường hoặc trong các tương tác khác với Thế giới Hội họa.

- Thông tin không dùng để xác định danh tính cá nhân

Chúng tôi thu thập thông tin không dùng để xác định danh tính của Người dùng khi tương tác với website của chúng tôi, bao gồm các thông tin tìm kiếm, thông tin đường truyền internet, thiết bị tương tác, hệ điều hành và các thông tin tương tự.

1. What information we collect?

-  Personal identification information 

We collect your personal data and other information when User makes a purchase, use or register into our products and services, take part in campaigns or research or otherwise interact with us. 

-  Non-personal identification information

We collect non-personal identification information about Users whenever they interact with our website, including browser information, internet connection, computer type, operating system and other similar information. 

a) Sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi

Khi Người dùng sử dụng dụng dịch vụ trên mạng của chúng tôi, hệ thống website của chúng tôi sẽ tự động ghi lại các tương tác này trong các hồ sơ tương tác. Những hồ sơ này đơn thuần chỉ bao gồm địa chỉ IP, thời gian tương tác, nguồn tương tác, những trang đã xe,, đường link hay các tính năng đã sử dụng, nội dung đã xem và tìm hiểu, trình duyệt, ngôn ngữ và các thông tin tương tự. Người dùng có thể từ chối cookies. Nếu họ làm vậy, xin lưu ý một số tính năng của website sẽ hoạt động không như thiết kế. 

a) Use of products and services

When User access our services online, our web servers automatically create records of your visit. These records typically include IP-address, access times, the sites linked from, pages visited, the links and features used, the content viewed or requested, browser or application type, language and other such information. Users may refuse cookies. If they do so, note that some parts of the Site may not function properly. 

b) Thông tin bạn đã cung cấp cho chúng tôi

Khi Người dùng tạo tài khoản, đặt hàng, yêu cầu dịch vụ, tham gia trong nghiên cứu thị trường hoặc chiến dịch quảng cáo hoặc các tương tác khác với chúng tôi. chúng tôi có thể hỏi những thông tin như họ tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ tên đường, thông tin đăng nhập website, phản hồi. Riêng thông tin thanh toán thì các cổng thanh toán sẽ tự động xóa dữ liệu thi quy định quốc tế về thanh toán, chúng tôi không được đọc và lưu giữ thông tin thanh toán của quý khách.

Chúng tôi cũng lưu giữ hồ sơ của người dùng, bao gồm sở thích và cài đặt liên quan, ví dụ vị trí, thông tin truyền thông và thông tin đã được người dùng chia sẻ.

b) Information you provide us with

When User create an account, make a purchase, request services, participate in research or campaigns or otherwise interact with us, we may ask for information such as your name, email address, phone number, street address, user names and passwords, feedback. In order to proceed payment, you have to put in your payment information, however we are not allowed to access and store such payment data of User.
We also maintain records of User's consents, preferences and settings relating to, for example, location data, marketing and sharing of personal data.

c) Giao dịch của người dùng với chúng tôi

Chúng tôi lưu giữ thông tin đơn hàng của Người dùng, thông tin đăng tải, nội dung Người dùng đã chia sẻ với chúng tôi, những yêu cầu của Người dùng, thỏa thuận 2 bên giữa Người dùng và Thế giới Hội họa bao gồm 2 thương hiệu khác là Painted by Artists và Tattoo  Tops, sản phẩm và dịch vụ được cung cấp đến người dung, thông tin giao hàng, thông tin liên hệ và trao đổi với Người dùng và những tương tác khác với chúng tôi.

c) Your transactions with us

We maintain records of User's purchases, downloads, the content you have provided us with, User's requests, agreements between User & Thế giới Hội họa - Painted by Artists or Tattoo Tops, the products and services provided to User, payment and delivery details, User's contacts and communications and other interactions with us. 

d) Định vị, lưu trữ dữ liệu vị trí

Những dịch vụ định vị truyền thông được thiết lập qua việc sử dụng vệ tinh, điện thoại, mạng không dây, mạng bluetooth năng lượng thấp BLE hoặc những mạng truyền thông khác. Những công nghệ này liên quan việc chia sẻ dữ liệu vị trí đặc trưng của thiết bị và điện thoại, mạng wi-fi, mạng bluetooth hoặc các mạng truyền thông khác với Thế giới Hội hoạc bao gồm các thương hiệu Painted by Artists và Tattoo Tops. Chúng tôi sử dụng thông tin này để thống kê thông tin vị trí của khách hàng.

Khi Người dùng đồng ý chia sẻ thông tin vị trí thông qua sử dụng các dịch vụ truyền thông trên, thông tin Người dùng sẽ được tự động gửi đến Thế giới Hội họa - Painted by Artists or Tattoo Tops nhằm mục đích lựa chọn cho Người dùng nội dung đúng, đã bao gồm quảng cáo căn cứ theo từ địa phương.

d) Positioning and Location data

Location-based services establish location through the use of satellite, mobile, Wi-Fi, Bluetooth Low Energy (“BLE”) or other network based positioning methods. These technologies may involve exchanging your location data and unique device and mobile, Wi-Fi, Bluetooth, or other network related identifiers with Thế giới Hội họa - Painted by Artists or Tattoo Tops. We do not use this information to identify User's personally without User's consent.

When User use our location based services and features, for example location based search, navigation and routing, or request for map data, User's location data is sent to Thế giới Hội họa - Painted by Artists or Tattoo Tops to serve you with the right content, which may also include location based advertising.

e) Thông tin được cung cấp bởi các đối tác

Chúng tôi có được thông tin từ các đối tác trong ngành và những nguồn khác nhau, bao gồm các nguồn công bố rộng rãi ví dụ thông tin về đăng ký doanh nghiệp. Chúng tôi yêu cầu những nguồn thông tin này tuân thủ pháp luật hiện hành về thu  thập và chia sẻ thông tin với chúng tôi, bao gồm đảm bảo có cơ sở luật pháp cho việc chia sẻ thông tin người khuyết danh, tuân thủ theo luật hiện hành về việc chia sẻ dữ liệu.

e) Information provided by partners

We obtain information from industry partners and a variety of other sources, including publicly available sources such as business registries. We require these sources to comply with applicable laws with regard to collecting and transferring this data to us, including ensuring that there is a legal basis for the transfer or anonymizing the data in accordance with applicable laws prior to disclosure of the data to us.

2. Why do we process Personal Data?

Painted by Artists may process User's personal data for the following purposes. One or more purposes may apply simultaneously.

2. Tại sao chúng tôi xử lý Thông tin cá nhân?

a) Để cung cấp sản phẩm và dịch vụ

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của Người dùng tìm kiếm sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, để xử lý yêu cầu cũng như những bước cần thiết để thực hiện hợp đồng giữa Người dùng và Thế giới Hội họa, hay bao gồm các thương hiệu Painted by Artists và Tattoo Tops, để đảm bảo thực hiện đúng hợp đồng cung cấp sản phẩm, dịch vụ và yêu cầu bảo mật đối với thông tin Người dùng, cũng như để xác định danh tính Người mua, kiểm tra gian lận trên mạng và các hành vi xấu khác.

a) Providing products and services

We may use User's personal data to provide you with our products and services, to process your requests or as otherwise may be necessary to perform the contract between you and Thế giới Hội họa - Painted by Artists or Tattoo Tops, to ensure the functionality and security of User's products and services, to identify User as well as to prevent and investigate fraud and other misuses.

b) Để liên hệ với khách hàng

Chúng tôi sử dụng Thông tin cá nhân Người dùng để liên hệ với khách hàng, ví dụ để thông báo về việc thay đổi dịch vụ, hoặc thông báo khẩn và các lưu ý khác liên quan đến sản phẩm và/hoặc dịch vụ của chúng tôi  và để thực hiện việc chăm sóc khách hàng.

b) Communicating with you

We may use User's personal data to communicate with you, for example to inform you that our services have changed or to send you critical alerts and other such notices relating to our products and/or services and to contact you for customer care related purposes.

c) Tiếp thị, quảng cáo và tư vấn sản phẩm

Chúng tôi liên hệ Người dùng để thông báo cho bạn sản phẩm mới, dịch vụ mới hay khuyến mãi chúng tôi đang áp dụng và để thực hiện nghiên cứu thị trường, chỉ khi được Người dùng cho phép. Chúng tôi sử dụng Thông tin cá nhân Người dùng để cá nhân hóa chào giá cũng như cung cấp cho khách hàng những sản phẩm phù hợp nhất, ví dụ, để tư vấn và hiển thị những sản phẩm theo yêu cầu hay quảng cáo dịch vụ khác của chúng tôi.

c) Marketing, advertising and making recommendations

We may contact User to inform you of new products, services or promotions we may offer and to conduct market research when we have your consent or it is otherwise allowed. We may use User's personal data to personalize our offering and to provide you with more relevant services, for example, to make recommendations and to display customized content and advertising in our services. 

3. Cơ sở pháp luật của việc xử lý Thông tin cá nhân Người dùng

Cơ sở pháp luật cho việc xử lý thông tin cá nhân người dùng phụ thuộc vào mục đích xử lý và có thể khác nhau đối với từng loại sản phẩm và dịch vụ mà Người dùng quan tâm, sử dụng. Nhìn chung, chúng tôi xử lý thông tin cá nhân theo những quy định pháp luật sau:

3. What is our legal basis for processing your Personal Data?

Our legal basis for processing your personal data is dependent on the purpose for processing and may vary as described in the Supplement applicable to the product or service you are using. In general, we process your personal data under the following legal bases:

a) Nhằm thực hiện hợp đồng với khách hàng

Chúng tôi xử lý thông tin cá nhân để thực hiện các nghĩa vụ quy định tại Điều khoản dịch vụ áp dụng đối với sản phẩm hoặc dịch vụ mà khách hàng sử dụng, được thống nhất giữa các bên.

a) Performance of a contract with you

We process your personal data to perform our obligations under the Service Terms applicable to the product or service you are using, provided by us to our customers. 

b) Được khách hàng xác thực

Chúng tôi xử lý thông tin cá nhân nếu người dùng đã xác thực về việc sử dụng thông tin này. Khách hàng có thể hủy việc sử dụng thông tin này bất cứ lúc nào bằng cách thông báo cho chúng tôi. Việc làm như vậy sẽ ngăn cấm chúng tôi về việc sử dụng thông tin cá nhân của Người dùng, tuy nhiên sẽ không ảnh hưởng tính tuân thủ pháp luật đối với việc sử dụng thông tin cá nhân hợp pháp trước đó. Một số tính năng của sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi chỉ có sẵn khi được khách hàng đồng ý cho phép sử dụng thông tin cá nhân.

b) Your consent

We process your personal data if you have consented to the processing activity. You may revoke your consent at any time by informing us. Doing so will bar us from further processing of your personal data based on your consent, but will not impact the lawfulness of processing based on your consent before it was withdrawn. Some of the features of our products and services might be only available based on consent.

c) Tuân thủ pháp luật

Chúng tôi xử lý Thông tin cá nhân trong trường hợp cần thiết tuân thủ theo quy định và pháp luật hiện hành.

c) Legal obligations

We process your personal data as needed to comply with laws and regulations.

d) Quyền lợi hợp pháp

Chúng tôi xử lý thông tin cá nhân cho các quyền lợi hợp pháp, ví dụ như sử dụng cho quản lý, phát triển, thử nghiệm, bảo quản, và trong một số trường hợp giới hạn, cho việc tiếp thị, quảng cáo và tư vấn sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Những việc xử lý liên quan các công việc trên sẽ có phương thức khác nhau để bảo vệ quyền cơ bản và tự do Thông tin cá nhân, và trong nhiều trường hợp sẽ bị hạn chế theo quy định của Chính sách này. Nhưng thông tin sau này về quyền lợi hợp pháp của khách hàng về sử dụng thông tin cá nhân sẽ được cập nhật trong các sản phẩm và dịch vụ (nếu có).

d) Legitimate interests

We process your personal data to further our legitimate interests, such as in connection with managing, developing, testing, securing, and in limited circumstances marketing, advertising, and making recommendations regarding our products and services. Any such processing is conducted subject to appropriate measures to protect your fundamental rights and freedoms related to your personal data, and in any event will be subject to the restrictions provided in this Policy. Further information or specification of our legitimate interests may be provided in relevant Supplements applicable to the product or service (if applicable).

e) Chúng tôi giữ Thông tin cá nhân của Người dùng trong bao lâu?

Chúng tôi chỉ thu thập dữ liệu người dùng đối với dữ liệu cho những yêu cầu cần thiết, và lưu trữ giữ liệu này không lâu hơn thời gian cần thiết để thực hiện các yêu cầu này. Thời gian lưu trữ thông tin cá nhân, và tiêu chí xác định thời gian nêu trên, phụ thuộc vào tính chất của thông tin và mục đích mà thông tin đã được cung cấp. Ví dụ, thông tin để quản lý tài khoản của người dùng (như họ tên, hộp thư, và tùy chỉnh tài khoản) sẽ được lưu trữ cho đến khi tài khoản còn tồn tại với Người dùng.

e) How long do we retain Personal Data?

We endeavor to only collect personal data that are necessary for the purposes for which they are collected, and to retain such data for no longer than is necessary for such purposes. The length of time personal data is retained, and criteria for determining that time, are dependent on the nature of the personal data and the purpose for which it was provided. For example, for your personal data related to managing your account (such as name, email address, and account content and preferences) are maintained for as long as they are retained by you within your account.

f) Chúng tôi có chia sẻ Thông tin cá nhân Người dùng hay không?

Chúng tôi không bán, cho thuê, mượn hay các hình thức khác mà để lộ thông tin cá nhân người dùng đến bên thứ 3, ngoại trừ các mục đích khác quy định trong Chính sách này.

f) Do we share Personal Data?

We do not sell, lease, rent or otherwise disclose your personal data to third parties unless otherwise stated in this Policy.

g) Những bước cần thiết để bảo vệ Thông tin cá nhân Người dùng

Bảo mật và an toàn là chìa khóa cho việc tạo cung cấp sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi đã quy định chi tiết trách nhiệm về việc đảm bảo bảo mật và an toàn Thông tin cá nhân người dùng. Chúng tôi tăng cường chính sách nội bộ của công ty và các quy định đối với từng hình thức hoạt động,  bao gồm đào tạo và hoàn tất đào tạo. Chúng tôi có những bước cần thiết để thiết lập an toàn sử dụng mạng, an toàn vậy lý, chống rủi ro mất thông tin hay những rủi ro khác liên quan việc xử lý thông tin cá nhân cần được bảo vệ. Đồng thời, chúng tôi hạn chế việc truy cập  vào dữ liệu, bao gồm thông tin cá nhân người dùng, giới hạn tối đa số người có thể truy cập thông tin này.

g) What steps are taken to safeguard Personal Data?

Privacy and security are key considerations in the creation and delivery of our products and services. We have assigned specific responsibilities to address privacy and security related matters. We enforce our internal policies and guidelines through an appropriate selection of activities, including training and assessments. We take appropriate steps to address online security, physical security, risk of data loss and other such risks taking into consideration the risk represented by the processing and the nature of the data being protected. Also, we limit access to our data bases containing personal data to authorized persons having a justified need to access such information.

4. Quyền của bạn là gì?

Bạn có quyền biết thông tin cá nhân chúng tôi đang lưu trữ của bản là gì, và tiếp cận thông tin này. Bạn có quyền cập nhật thông tin chưa đầy đủ, chưa chính xac và không cần thiết. Bạn có quyền yêu cầu xóa thông tin cá nhân của bạn và gửi bạn thông tin cá nhân của bạn trong định dạng có thể đọc được. Bạn có quyền từ chối việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn trong một số trường hợp mà bạn cho là thông tin này không chính xác, hoặc là sử dụng không hợp pháp. Bạn có quyền hủy đăng ký từ các tin nhắn, email tiếp thị hoặc yêu cầu chúng tôi ngừng sử dụng thông tin cá nhân cho các mục đích tiếp thị hoặc các yêu cầu hợp pháp khác.

Bạn có thể thực hiện quyền của bản bằng cách liên hệ với chúng tôi hoặc bằng việc tùy chỉnh tài khoản của bạn, đặc biệt khi bạn muốn xóa hay ngừng sử dụng thông tin cá nhân, điều này có thể dẫn đến việc chúng tôi không thể cung cấp được sản phẩm hay dịch vụ cho bạn. Những quy định của luật pháp hiện hành đã có quy định cụ thể về việc những quyền này được thực thi. Nếu áp dụng hạn chế, chúng tôi sẽ phản hồi yêu cầu của bạn kèm theo lời giải thích về hành động sẽ được thực hiện, trong phạm vi được yêu cầu theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành.

4. What are your rights?

You have a right to know what personal data we hold about you, and to access it. You have a right to have incomplete, incorrect, unnecessary or outdated personal data updated. You have the right to request that your personal data be erased, and to obtain a copy of your data in a machine-readable format. You have the right to object to or restrict processing in certain circumstances, such as where you believe the data is inaccurate or the processing activity is unlawful. You have a right to unsubscribe from direct marketing messages and to request that we stop processing your personal data for direct marketing purposes or on other compelling legal grounds. 

You may exercise your rights by contacting us or by managing your account. In some cases, especially if you wish us to delete or stop processing your personal data, this may also mean that we may not be able to continue to provide the services to you. Applicable data protection law may provide certain restrictions on the extent to which these rights may be exercised. If a restriction applies, we will respond to your request with an explanation of what action will be taken, to the extent required under applicable data protection law.

Chúng tôi sẽ bảo vệ thông tin của bạn như thế nào?

Chúng tôi thực hiện các phương pháp xử lý tổ chức và kỹ thuật thích hợp bao gồm đào tạo và nâng cao nhận thức của nhân viên, để bảo vệ chống lại việc truy cập trái phép, thay đổi, tiết lộ hoặc xóa thông tin cá nhân của bạn được lưu trữ trên trang web của chúng tôi.

Trao đổi dữ liệu nhạy cảm và riêng tư giữa trang web và Người dùng của nó diễn ra qua một kênh liên lạc được bảo mật với mã hóa và bảo vệ chữ ký số thích hợp.

How we protect your information? 

We execute appropriate technical and organizational processing practices  including staff training and awareness, in order to protect against unauthorized access, alteration, disclosure or destruction of your personal information stored on our website. 

Sensitive and private data exchange between the website and its Users happens over a secured communication channel with appropriate encryption and digital signatures protection. 

Bảo vệ thông tin cá nhân trẻ em

Thế giới Hội họa - bao gồm thương hiệu Painted by Artists và Tattoo Tops không thu thập thông tin cá nhân của trẻ em. Nếu Người dùng tin rằng con bạn hoặc bất kỳ đứa trẻ nào đã gửi chi tiết cá nhân cho chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo tại đây.


Children’s Privacy

Thế giới Hội họa - Painted by Artists or Tattoo Tops does not knowingly collect personal information from children. If User believe that your child or any child has submitted personal details to us, please contact us here.

5. Thay đổi với chính sách Bảo mật

Thế giới Hội họa - bao gồm các thương hiệu Painted by Artists/Tattoo Tops có thể thay đổi Chính sách này theo thời gian hoặc thay đổi, sửa đổi hoặc hủy quyền truy cập vào trang này bất cứ lúc nào có hoặc không cần thông báo. Tuy nhiên, nếu Chính sách này được thay đổi, Thế giới Hội họa sẽ đăng thông báo cho biết về sự thay đổi đó ở đầu Chính sách này và trên trang chủ của trang web này trong 30 ngày. Chúng tôi khuyên bạn nên thường xuyên truy cập trang Chính sách này theo thời gian để tìm hiểu về bất kỳ thay đổi nào như vậy đối với Chính sách này.

5. Changes to this Privacy Policy

Thế giới Hội họa - including brand names Painted by Artists & Tattoo Tops may from time to time change this Policy or change, modify or withdraw access to this site at any time with or without notice. However, if this Policy is changed in a material, adverse way, Thế giới Hội họa will post a notice advising of such change at the beginning of this Policy and on this site's home page for 30 days. We recommend that you re-visit this Policy from time to time to learn of any such changes to this Policy.

DMCA.com Protection Status