Câu hỏi về hình thức đấu giá trực tuyến có điều kiện ký quỹ

Đấu giá trực tuyến có điều kiện ký quỹ và không có điều kiện ký quỹ khác nhau như thế nào?

Thế giới Hội họa (TGHH) có nhận được câu hỏi về trường hợp người tham gia đấu giá trực tuyến phải ký quỹ mới đủ điều kiện tham gia đấu giá trực tuyến. Trong trường hợp như vậy thì TGHH sẽ xử lý như thế nào. TGHH xin trả lời như sau:

1. Đấu giá trực tuyến có ký quỹ được áp dụng khi nào?

Trả lời: Sàn Thương mại điện tử TGHH cho phép họa sĩ áp dụng đấu giá trực tuyến có ký quỹ trong trường hợp đấu giá tác phẩm có giá trị cao, trong 1 thời gian dài, có thể phải gia hạn phiên đấu nhiều lần.

Trường hợp này việc ký quỹ là cần thiết để có thể đánh giá mức độ thiện chí của người tham gia bỏ giá. Vì nếu phiên đấu kéo dài mà có người "bỏ giá cho vui", họa sĩ sẽ không thể gia hạn mà phải hủy đấu lại từ đầu, rất mất thời gian của họa sĩ cũng như những nhà sưu tập khác.

Hiện tại sàn Thương mại điện tử TGHH chỉ phổ biến áp dụng hình thức đấu giá trực tuyến công khai. Tuy nhiên, ngay cả với hình thức đấu giá trực tuyến công khai, nếu người dùng nếu vi phạm nội quy đấu giá, họa sĩ có thể yêu cầu TGHH block, và sẽ không thể tham gia bỏ giá những lần tiếp theo.

2. Hình thức ký quỹ trong đấu giá trực tuyến được thực hiện như thế nào?

Tác phẩm đang thử nghiệm áp dụng hình thức đấu giá có điều kiện ký quỹ

Tác phẩm đang thử nghiệm áp dụng hình thức đấu giá có điều kiện ký quỹ

Trả lời: Hình thức ký quỹ trong đấu giá trực tuyến cũng tương tự như đấu giá thông thường. Nhà sưu tập tham gia phiên đấu sẽ chuyển khoản cho sàn đấu giá 1 khoản tiền theo quy định của sàn. Số tiền này sẽ giữ trong tài khoản và sẽ được hoàn trả cho nhà sưu tập không trúng đấu giá sau khi kết thúc phiên đấu.

3. Cách thức triển khai hình thức đấu giá trực tuyến có ký quỹ

Tác phẩm được áp dụng hình thức đấu giá trực tuyến có điều kiện ký quỹ sẽ được gắn thẻ riêng và người dùng nếu chưa ký quỹ sẽ không nhìn thấy giao diện để có thể tham gia bỏ giá.

Người dùng nhìn thấy giao diện đấu giá khi đã đóng tiền ký quỹ và được cấp "key"

Người dùng nhìn thấy giao diện đấu giá khi đã đóng tiền ký quỹ và được cấp "key"

Chỉ khi người dùng thực hiện nộp tiền ký quỹ thì mới được sàn "trao búa" để tham gia đấu giá trực tuyến.

Tìm hiểu thêm:

>>>>> Chỉ mất 3 phút để mở tài khoản đấu giá tranh gốc trực tuyến, không tốn phí

>>>>> Bấm vào đây để mở tài khoản đấu giá tranh gốc trực tuyến bằng số phone

DMCA.com Protection Status