Tranh sơn mài "Cảnh quê"

Tranh sơn mài "Cảnh quê"

Giá thông thường
Tranh đã được sưu tập
Giá khuyến mãi
3.500.000₫
Shipping được thông báo khi tính tiền.

You can PLACE A BID, CHAT with us (Facebook, Zalo, WhatsApp), or FILL in FORM below if you are interested in this product.

Bạn có thể ĐẤU GIÁ TRỰC TUYẾN, CHAT với chúng tôi (Facebook, Zalo, WhatsApp), hoặc ĐIỀN THÔNG TIN dưới đây nếu bạn quan tâm tác phẩm này.

Tranh sơn mài "Cảnh quê" 

TP: Cảnh quê - sơn mài - 30x40cm
Có khung: 45x55cm. 
Họa sĩ Vũ Đình Lương
Imagine if you could be satisfied and content with your purchase. That can very much be your reality with the Tranh sơn mài "Cảnh quê".

Inventory Last Updated: Jun 22, 2024
DMCA.com Protection Status