Tĩnh vật hoa

Tĩnh vật hoa

Giá thông thường
3.000.000₫
Giá khuyến mãi
2.400.000₫
Shipping được thông báo khi tính tiền.

You can PLACE A BID, CHAT with us (Facebook, Zalo, WhatsApp), or FILL in FORM below if you are interested in this product.

Bạn có thể ĐẤU GIÁ TRỰC TUYẾN, CHAT với chúng tôi (Facebook, Zalo, WhatsApp), hoặc ĐIỀN THÔNG TIN dưới đây nếu bạn quan tâm tác phẩm này.

Chất liệu sơn dầu trên toan
Kích thước 17x25  cm
có khung
năm sáng tác 2021

Họa sĩ Phạm Hồng Hạnh

The Tĩnh vật hoa was built with people like you in mind. Something to keep you happy. Every. Single. Day.

Inventory Last Updated: Jun 22, 2024
DMCA.com Protection Status