“Bên thềm”
On Auction

“Bên thềm”

Giá thông thường
0₫
Giá khuyến mãi
0₫
Shipping được thông báo khi tính tiền.

Tên tác phẩm: “Bên thềm”
Kích thước: Vóc tròn đường kính 20 cm
Chất liệu: Sơn mài trên vóc
Tác giả: Nguyễn Giang
Năm sáng tác: 2021
Tình trạng khung: tác phẩm chưa kèm khung
The “Bên thềm” was built with people like you in mind. Something to keep you happy. Every. Single. Day.

Inventory Last Updated: Jan 26, 2022
DMCA.com Protection Status