“Bên thềm”

“Bên thềm”

Giá thông thường
0₫
Giá khuyến mãi
0₫
Shipping được thông báo khi tính tiền.

You can PLACE A BID, CHAT with us (Facebook, Zalo, WhatsApp), or FILL in FORM below if you are interested in this product.

Bạn có thể ĐẤU GIÁ TRỰC TUYẾN, CHAT với chúng tôi (Facebook, Zalo, WhatsApp), hoặc ĐIỀN THÔNG TIN dưới đây nếu bạn quan tâm tác phẩm này.

Tên tác phẩm: “Bên thềm”
Kích thước: Vóc tròn đường kính 20 cm
Chất liệu: Sơn mài trên vóc
Tác giả: Nguyễn Giang
Năm sáng tác: 2021
Tình trạng khung: tác phẩm chưa kèm khung
The “Bên thềm” is the yin, to your yang. You've found what you're looking for.

Inventory Last Updated: May 29, 2024

Extra Information

CHẤT LIỆU Others (chất liệu, vật liệu khác)
DMCA.com Protection Status