Đêm Đông 03
On Auction

Đêm Đông 03

Giá thông thường
15.000.000₫
Giá khuyến mãi
15.000.000₫
Shipping được thông báo khi tính tiền.

Tác phẩm Đêm Đông 03
Chất liệu Acrylic trên canvas
Kích thước: 120x90cm
Năm sáng tác: 2021
The Đêm Đông 03 is evocative, to say the least, but that's why you're drawn to it in the first place.

Inventory Last Updated: Jan 26, 2022
DMCA.com Protection Status