Hai Cảm Xúc
Hai Cảm Xúc
Hai Cảm Xúc

Hai Cảm Xúc

Giá thông thường
2.800.000₫
Giá khuyến mãi
2.800.000₫
Shipping được thông báo khi tính tiền.

You can PLACE A BID, CHAT with us (Facebook, Zalo, WhatsApp), or FILL in FORM below if you are interested in this product.

Bạn có thể ĐẤU GIÁ TRỰC TUYẾN, CHAT với chúng tôi (Facebook, Zalo, WhatsApp), hoặc ĐIỀN THÔNG TIN dưới đây nếu bạn quan tâm tác phẩm này.

Bức Tranh được lấy ý tưởng từ những cảm xúc và trạng thái cơ bản trong tự nhiên mà trong đó còn có cả con 'người'!

Đó là những cảm xúc vui và buồn, những trạng thái điềm tĩnh và nóng nảy, yên lặng và sôi nỗi. Những điều đó đã được phát hoạ lại qua những nét vẽ và sự tương phản của màu sắc điều đó sẽ được tái hiện rõ hơn khi được chiêm ngưỡng một cách trực 

The Hai Cảm Xúc was built with people like you in mind. Something to keep you happy. Every. Single. Day.

Inventory Last Updated: Jun 26, 2024
DMCA.com Protection Status