Cánh đồng ruộng muối quê tôi

Cánh đồng ruộng muối quê tôi

Giá thông thường
10.000.000₫
Giá khuyến mãi
10.000.000₫
Shipping được thông báo khi tính tiền.

You can PLACE A BID, CHAT with us (Facebook, Zalo, WhatsApp), or FILL in FORM below if you are interested in this product.

Bạn có thể ĐẤU GIÁ TRỰC TUYẾN, CHAT với chúng tôi (Facebook, Zalo, WhatsApp), hoặc ĐIỀN THÔNG TIN dưới đây nếu bạn quan tâm tác phẩm này.

Tên tác phẩm: Cánh đồng ruộng muối quê tôi

Họa sĩ Kim Út

KT: 60x82cm

CL: tổng hợp từ cà phê, kim tuyến, màu nước...

NST: 2021

Every product is unique, just like you. If you're looking for a product that fits the mold of your life, the Cánh đồng ruộng muối quê tôi is for you.

Inventory Last Updated: May 29, 2024

Extra Information

CHẤT LIỆU tổng hợp
CHIỀU CAO (HEIGHT) IN CM 60
CHIỀU RỘNG (WIDTH) IN CM 82
NĂM SÁNG TÁC 2021
DMCA.com Protection Status