Tư vấn vẽ chân dung, chọn tranh sơn dầu, tranh treo tường nghệ thuật

  • Tư vấn chọn kích thước tranh chân dung treo tường

    Thế giới Hội họa đã tổng hợp 1 số kích thước phổ biến để vẽ tranh chân dung bằng chất liệu sơn dầu, màu nước, chì màu hoặc chì đen, than. Tranh chân dung khổ nhỏ, khổ vừa và khổ lớn.