Triển lãm mỹ thuật online, tin tức triển lãm tranh online họa sĩ Việt

  • Triển lãm "Nắng" của họa sĩ Phạm Luận

    Thế giới Hội họa tái hiện lại không gian trưng bày và giới thiệu các tác phẩm hội họa tại triển lãm "Nắng" của họa sĩ Phạm Luận diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam 66 Nguyễn Thái Học ngày 1/3/2014.