Collection: Trong Pham Duc collection

Bộ sưu tập những tác phẩm tiêu biểu của Họa sỹ Phạm Đức Trọng.

Tranh được đăng trên trang ThegioiHoihoa.com với mục đích quảng bá tác phẩm đã được công bố rộng rãi của Họa sỹ Việt trên các trang nghệ thuật, mạng xã hội và trang cá nhân của chính Họa sỹ và không với mục đích thương mại nếu chưa có sự đồng ý từ phía tác giả. 

Thế giới Hội họa không chịu trách nhiệm trong trường hợp có xảy ra tranh chấp tác quyền của Họa sỹ với bên thứ 3 và sẽ gỡ bỏ bức tranh từ website trường hợp có thông báo về sự tranh chấp từ hai phía.

 

Paintings collection of Artist Trong Pham Duc.

The paintings was advertised by ThegioiHoihoa.com, in accordance with the publicly publishing of the Artwork on Art magazines, Social medias and personal website of the Artist, and not for commercial purpose without prior consent of the Artist.

ThegioiHoihoa.com will not be responsible in case there will be an intellectual property rights dispute or a copyright dispute between the Artist and other 3rd party. In this case the painting will be removed from the website after we have checked with both the Artist and the 3rd party.

20 products
 • Thung lũng vàng
  Thung lũng vàng - Thế giới Hội họa
  Regular price
  $0.00
  Sale price
  $0.00
 • Nắng cuối thu
  Nắng cuối thu - Thế giới Hội họa
  Regular price
  $0.00
  Sale price
  $0.00
 • Đùa vui
  Đùa vui - Thế giới Hội họa
  Regular price
  $0.00
  Sale price
  $0.00
 • Ngóng 2
  Ngóng 2 - Thế giới Hội họa
  Regular price
  $0.00
  Sale price
  $0.00
 • Nắng hạ
  Nắng hạ - Thế giới Hội họa
  Regular price
  $0.00
  Sale price
  $0.00
 • Ngõ nắng
  Ngõ nắng - Thế giới Hội họa
  Regular price
  $0.00
  Sale price
  $0.00
 • Shoes painting
  Shoes painting - Thế giới Hội họa
  Regular price
  $0.00
  Sale price
  $0.00
 • Đôi bạn - friends
  Đôi bạn - friends - Thế giới Hội họa
  Regular price
  $0.00
  Sale price
  $0.00