Collection: Son Cao Thanh collection

Bộ sưu tập những tác phẩm tiêu biểu của Họa sỹ Cao Thanh Sơn.

Tranh được đăng trên trang ThegioiHoihoa.com với mục đích quảng bá tác phẩm đã được công bố rộng rãi của Họa sỹ Việt trên các trang nghệ thuật, mạng xã hội và trang cá nhân của chính Họa sỹ và không với mục đích thương mại nếu chưa có sự đồng ý từ phía tác giả. 

Thế giới Hội họa không chịu trách nhiệm trong trường hợp có xảy ra tranh chấp tác quyền của Họa sỹ với bên thứ 3 và sẽ gỡ bỏ bức tranh từ website trường hợp có thông báo về sự tranh chấp từ hai phía.

 

Paintings collection of Artist Son Cao Thanh.

The paintings was advertized by ThegioiHoihoa.com, in accordance with the publicly publishing of the Artwork on Art magazines, Social medias and personal website of the Artist, and not for commercial purpose without prior consent of the Artist.

ThegioiHoihoa.com will not be responsible in case there will be an intellectual property rights dispute or a copyright dispute between the Artist and other 3rd party. In this case the painting will be removed from the website after we have checked with both the Artist and the 3rd party.

9 products
 • Làng cát 2
  Làng cát 2 - Thế giới Hội họa
  Regular price
  $0.00
  Sale price
  $0.00
 • Nắng cuối mùa
  Nắng cuối mùa - Thế giới Hội họa
  Regular price
  $0.00
  Sale price
  $0.00
 • Ngày xanh ơi
  Ngày xanh ơi - Thế giới Hội họa
  Regular price
  $0.00
  Sale price
  $0.00
 • Mùa hoa xưa
  Mùa hoa xưa - Thế giới Hội họa
  Regular price
  $0.00
  Sale price
  $0.00
 • Bình yên
  Bình yên - Thế giới Hội họa
  Regular price
  $0.00
  Sale price
  $0.00
 • Hoa đậu ván
  Hoa đậu ván - Thế giới Hội họa
  Regular price
  $0.00
  Sale price
  $0.00
 • Mùa nắng hanh hao
  Mùa nắng hanh hao - Thế giới Hội họa
  Regular price
  $0.00
  Sale price
  $0.00
 • Nắng thu phai
  Nắng thu phai - Thế giới Hội họa
  Regular price
  $0.00
  Sale price
  $0.00