Bộ sưu tập: Ha Nguy Dinh collection

Bộ sưu tập những tác phẩm tiêu biểu của Họa sỹ Ngụy Đình Hà.

Tranh được đăng trên trang ThegioiHoihoa.com với mục đích quảng bá tác phẩm đã được công bố rộng rãi của Họa sỹ Việt trên các trang nghệ thuật, mạng xã hội và trang cá nhân của chính Họa sỹ và không với mục đích thương mại nếu chưa có sự đồng ý từ phía tác giả. 

Thế giới Hội họa không chịu trách nhiệm trong trường hợp có xảy ra tranh chấp tác quyền của Họa sỹ với bên thứ 3 và sẽ gỡ bỏ bức tranh từ website trường hợp có thông báo về sự tranh chấp từ hai phía.

 

Paintings collection of Artist Ha Nguy Dinh.

The paintings was advertized by ThegioiHoihoa.com, in accordance with the publicly publishing of the Artwork on Art magazines, Social medias and personal website of the Artist, and not for commercial purpose without prior consent of the Artist.

ThegioiHoihoa.com will not be responsible in case there will be an intellectual property rights dispute or a copyright dispute between the Artist and other 3rd party. In this case the painting will be removed from the website after we have checked with both the Artist and the 3rd party.

82 sản phẩm
 • Mùa xuân
  Mùa xuân - Thế giới Hội họa
  Giá thông thường
  $0.00
  Giá khuyến mãi
  $0.00
 • Đổi mới
  Đổi mới - Thế giới Hội họa
  Giá thông thường
  $0.00
  Giá khuyến mãi
  $0.00
 • Rơi
  Rơi - Thế giới Hội họa
  Giá thông thường
  $0.00
  Giá khuyến mãi
  $0.00
 • Lấy nước cho mẹ
  Lấy nước cho mẹ - Thế giới Hội họa
  Giá thông thường
  $0.00
  Giá khuyến mãi
  $0.00
 • Thành quả
  Thành quả - Thế giới Hội họa
  Giá thông thường
  $0.00
  Giá khuyến mãi
  $0.00
 • Thuở đầu
  Thuở đầu - Thế giới Hội họa
  Giá thông thường
  $0.00
  Giá khuyến mãi
  $0.00
 • Phố của tôi
  Phố của tôi - Thế giới Hội họa
  Giá thông thường
  $0.00
  Giá khuyến mãi
  $0.00
 • Tâm hồn
  Tâm hồn - Thế giới Hội họa
  Giá thông thường
  $0.00
  Giá khuyến mãi
  $0.00