Collection: Dac Tuong collection

Bộ sưu tập những tác phẩm tiêu biểu của Họa sỹ Đắc Tưởng.

Tranh được đăng trên trang ThegioiHoihoa.com với mục đích quảng bá tác phẩm đã được công bố rộng rãi của Họa sỹ Việt trên các trang nghệ thuật, mạng xã hội và trang cá nhân của chính Họa sỹ và không với mục đích thương mại nếu chưa có sự đồng ý từ phía tác giả. 

Thế giới Hội họa không chịu trách nhiệm trong trường hợp có xảy ra tranh chấp tác quyền của Họa sỹ với bên thứ 3 và sẽ gỡ bỏ bức tranh từ website trường hợp có thông báo về sự tranh chấp từ hai phía.

 

Paintings collection of Artist Dac Tuong.

The paintings was advertised by ThegioiHoihoa.com, in accordance with the publicly publishing of the Artwork on Art magazines, Social medias and personal website of the Artist, and not for commercial purpose without prior consent of the Artist.

ThegioiHoihoa.com will not be responsible in case there will be an intellectual property rights dispute or a copyright dispute between the Artist and other 3rd party. In this case the painting will be removed from the website after we have checked with both the Artist and the 3rd party.

14 products
 • Tà Xùa trong em
  Tà Xùa trong em
  Regular price
  $0.00
  Sale price
  $0.00
 • Xuân về trên bản nhỏ
  Xuân về trên bản nhỏ
  Regular price
  $0.00
  Sale price
  $0.00
 • Tây Bắc yên bình
  Tây Bắc yên bình
  Regular price
  $0.00
  Sale price
  $0.00
 • Hoàng hôn ở Tà Xùa
  Hoàng hôn ở Tà Xùa
  Regular price
  $0.00
  Sale price
  $0.00
 • Hoa nắng
  Hoa nắng
  Regular price
  $0.00
  Sale price
  $0.00
 • Pa Phách yên bình
  Pa Phách yên bình
  Regular price
  $0.00
  Sale price
  $0.00
 • Nắng chiều Lóong Luông
  Nắng chiều Lóong Luông
  Regular price
  $0.00
  Sale price
  $0.00
 • Theo mẹ
  Theo mẹ
  Regular price
  $0.00
  Sale price
  $0.00