Thông báo về việc đấu giá trực tuyến trên nhóm Facebook của trang Thế giới Hội họa

Áp dụng đấu giá trực tuyến trên nhóm Facebook

📢📢📢 Thông báo đến các họa sĩ tự do và các họa sĩ đã tham gia mở online galleries tại website Thế giới Hội họa:

Do hình thức đấu giá tự động trên website TGHH chưa thực sự phổ biến trong thời gian này, cho nên Group Facebook của TGHH (địa chỉ tại 
đây) sẽ đồng thời tổ chức hình thức đấu giá thủ công, cụ thể như sau:

1. Các họa sĩ (kể cả họa sĩ đã tham gia trang TGHH) nếu có tranh tự sáng tác, có bản quyền, không sao chép đều có thể tham gia.

2. Họa sĩ đã tham gia trang TGHH sẽ sử dụng đường link đấu giá tự động để tham gia đăng bài và cập nhật phiên đấu.

Tranh chân dung nghệ thuật của họa sĩ Trần Thị Thanh Hòa - TP "Ánh trăng"

Đấu giá tranh chân dung nghệ thuật của họa sĩ Trần Thị Thanh Hòa - TP "Ánh trăng"

3. Họa sĩ vi phạm bán tranh chép (tranh chép của mình hoặc của người khác) hoặc có tác phẩm vi phạm bản quyền sẽ bị block vĩnh viễn.

Để đảm bảo quyền lợi cho nhà sưu tập, họa sĩ tự do không được dùng nick ảo để tham gia đấu giá tranh. TGHH sẽ kiểm tra và loại bỏ các nick ảo của họa sĩ.

4. Họa sĩ hoặc người dùng vi phạm quy trình đấu giá như nhờ người đấu mồi, liên kết đấu giá... cũng sẽ bị block.

Tranh phong cảnh mùa thu họa sĩ Hoàng Bá Linh, tác phẩm "Hương nắng mới"

 Đấu giá tranh phong cảnh mùa thu họa sĩ Hoàng Bá Linh, tác phẩm "Hương nắng mới"

5. Nhằm tránh việc họa sĩ bán tranh chép trên group, giá khởi điểm thấp nhất: 3.000.000 VNĐ, cao nhất 5.000.000 VNĐ. Áp dụng hình thức đấu giá lên. Mỗi phiên đấu kéo dài 2-3 ngày, kết thúc vào 9 giờ tối của ngày cuối cùng. Được phép gia hạn cho đến khi bán được tác phẩm.

6. Khi gia hạn phiên đấu thì có 2 cách:

6.1. Xóa hết records của phiên đấu trước.

6.2. Sử dụng lại records của phiên đấu trước, giá khởi điểm cập nhật là giá cao nhất của phiên đấu trước, đồng thời họa sĩ chịu rủi ro khi gia hạn phiên đấu vì các NST của phiên đấu trước có quyền từ chối tham gia phiên đấu gia hạn.

7. Vào mỗi thời điểm mỗi họa sĩ chỉ được đấu giá (hoặc đăng giới thiệu) tối đa 2 tác phẩm.Mọi giao dịch tranh tuân theo chỉ đạo của Chính phủ về các hoạt động kinh tế trong giai đoạn Covid.

8. TGHH không chịu trách nhiệm về chất lượng tranh (thật - giả - chép...) và các vấn đề khác liên quan đến giao dịch (tiền bạc, vận chuyển...) giữa NST và các họa sĩ tự do.

Lưu ý: hình thức này là tạm thời, có thể được sửa đổi hoặc không áp dụng trong tương lai. Xin cảm ơn!

Trân trọng

Thế giới Hội họa

Ngày 21/10/2021

Tìm hiểu thêm:

DMCA.com Protection Status